Järlahuset - Logo

Trafikstart

Intill Nya gatan, nära Elverkshuset.

Detaljplanen Elverkshuset är en del av projektet Nya gatan, en kommande naturban stadsdel där stadens dynamik får möta naturens kraft. Där blir det nya bostäder, plats för verksamheter i bottenvåningarna och ett nytt torg med ekar, silverlindar, blommor och olika typer av sittplatser.

Detaljplanen Stadshusområdet, även det nära Järlahuset, är en del av projektet Nya gatan. Här blir det cirka 600 bostäder och 8 000 kvadratmeter för verksamheter. Nya stadskvarter planeras även i Saltsjö Järla, i det område där Rotorfabriken idag ligger. De omfattar fyra bostadskvarter med ungefär 450 bostäder och ett kvarter för kontor. Det är en av flera platser som utvecklas längs Värmdövägen när den byggs om till stadsgata.

Boka Lokal
Catering
Kontakt
info@jarlahusetnacka.se
Följ oss
Adress
Järla Skolväg 15
131 40 Nacka