Järlahuset - Logo

Järlahusets Kulturförening

Kulturföreningen Järlahuset

Järlahuset ägs och förvaltas av Kulturföreningen Kulturföreningen Järlahuset, som är en ideell förening utan vinstintresse.

Föreningens huvudverksamhet är musikundervisning för barn och ungdomar och att erbjuda Järlahusets mötes- och samlingslokaler för det lokala föreningslivet i Nacka.

Även företag och instutitioner har möjlighet att hyra lokaler för möten, kurser och liknande, Privatpersoner har möjlighet att under helger hyra lokalerna för privata sammankomster och fester. Allt från studentmottagningar, bröllop eller födelsedagar.

Adress: Kulturföreningen Järlahuset, Järla Östra skolväg 15, NACKA (bakom brandstationen, intill Järla skola.)
Postadress: Kulturföreningen Järlahuset, Järla Östra skolväg 15, 131 40 NACKA

För övriga kontaktuppgifter, förfrågningar och bokningar, se länkarna:
Bröllop & FestMöte & Konferens och Kontakt.

Kulturföreningen Järlahusets styrelse 2022

(kompletteringar med kontaktuppgifter pågår)

LG Nilsson, ordförande
lgsmail@telia.com
070-591 65 91

Göran Svensson, vice ordförande
k.goransvensson@gmail.com
070-824 54 78

Stefan Saläng, ledamot
stefan.salang@jarlahusetnacka.se
070-433 96 30

Johan Rådmark, ledamot
johan.radmark@boofolketshus.se
070-999 90 66

Eva Nisser, ledamot
eva.nisser@veraciter.se

Lina Nilsson, suppleant
lina.folketshus@gmail.com

Henrik Edelstam, suppleant
nackahembygd@gmail.com

Valberedning

Tomas Klasson
tomas.klason@seniornetnacka.se

Sten Grack
sten@grack.se
070-234 97 68

Håkan Ekengren
hakan.ekengren@nacka.se

Carl Brunér (sammankallande)
calle.bruner@swipnet.se

Revisorer

Konrad Hellberg, ordinarie
konrad.hellberg@centerpartiet.se
070-330 81 50

Henrik Sundström, suppleant
henrik.sundstrom@swipnet.se

Medlemsorganisationer i Kulturföreningen Järlahuset

Centerpartiet i Nacka
Ordförande Hans Lenkert
Granitvägen 15
131 02  NACKA
08-718 80 00
hans.lenkert@centerpartiet.se

Saltsjö Square Dancers
Ordförande Carl-Johan Brunér
Gamla Landsvägen 17
131 47  NACKA
08-718 06 18
calle.bruner@swipnet.se

Föreningsrådet i Älta
c/o Ordförande Sten Grack
Oxelvägen 32
138 31 ÄLTA
070-234 97 68
foreningsradet@gmail.com
viaralta.se

SeniorNet 
Ordförande Angela Berglund
070- 526 38 81
angela.berglund@seniornetnacka.se

Nacka Hembygsförening
Ordförande Henrik Edelstam
Romansvägen 42
131 53 Nacka
nackahembygd@gmail.com
070-5653028
www.hembygd.se/nacka

Boka Lokal
Kontakt
Kontakt
info@jarlahusetnacka.se
Följ oss
Adress
Järla Skolväg 15
131 40 Nacka