Järlahuset - Logo

Järlahusets Kulturförening

Kulturföreningen Järlahuset

Järlahuset ägs och förvaltas av Kulturföreningen Kulturföreningen Järlahuset, som är en ideell förening utan vinstintresse.

Föreningens huvudverksamhet är musikundervisning för barn och ungdomar och att erbjuda Järlahusets mötes- och samlingslokaler för det lokala föreningslivet i Nacka.

Även företag och instutitioner har möjlighet att hyra lokaler för möten, kurser och liknande, Privatpersoner har möjlighet att under helger hyra lokalerna för privata sammankomster och fester. Allt från studentmottagningar, bröllop eller födelsedagar.

Adress: Kulturföreningen Järlahuset, Järla Östra skolväg 15, NACKA (bakom brandstationen, intill Järla skola.)
Postadress: Kulturföreningen Järlahuset, Järla Östra skolväg 15, 131 40 NACKA

För övriga kontaktuppgifter, förfrågningar och bokningar, se länkarna:
Bröllop & FestMöte & Konferens och Kontakt.

Kulturföreningen Järlahusets styrelse 2022

LG Nilsson, ordförande
lgsmail@telia.com
070-591 65 91

Göran Svensson, vice ordförande
k.goransvensson@gmail.com
070-824 54 78

Johan Rådmark, ledamot
johan.radmark@boofolketshus.se
070-999 90 66

Eva Nisser, sekreterare
eva.nisser@veraciter.se
070-518 10 86

Lina Lindfors, ekonomiansvarig 
lina.lindfors@icloud.com
073-716 66 42

Valberedning

Sten Grack, Sammankallade
sten@grack.se
070-234 97 68

Carl Brunér
calle.bruner@swipnet.se

Caroline Westerståhl
caroline.westerstahl@nacka.se

Angela Berglund  
angela.berglund@seniornetnacka.se

Revisorer 

Kerstin Alpgård
kerstin.alpgard@saltsjo.se

Konrad Hellberg
konrad.hellberg@centerpartiet.se
070-330 81 50

Henrik Sundström
henrik478299@yahoo.com

Medlemsorganisationer i Kulturföreningen Järlahuset

Centerpartiet i Nacka
Ordförande Hans Lenkert
Granitvägen 15
131 02  NACKA
08-718 80 00
hans.lenkert@centerpartiet.se

Saltsjö Square Dancers
Ordförande Carl-Johan Brunér
Gamla Landsvägen 17
131 47  NACKA
08-718 06 18
calle.bruner@swipnet.se

Föreningsrådet i Älta
c/o Ordförande Sten Grack
Oxelvägen 32
138 31 ÄLTA
070-234 97 68
foreningsradet@gmail.com
viaralta.se

SeniorNet 
Ordförande Angela Berglund
070- 526 38 81
angela.berglund@seniornetnacka.se


Boka Lokal
Kontakt
Kontakt
info@jarlahusetnacka.se
Följ oss
Adress
Järla Skolväg 15
131 40 Nacka