Kulturföreningen Järlahusets styrelse 2020  
(kompletteringar med kontaktuppgifter pågår)

ordförande
vakant

Tf. ordförande
Johan Rådmark
johan.radmark@boofolketshus.se
Telefon; 070 999 90 66

Caroline Westerståhl, ledamot
caroline.westerstahl@centerpartiet.se

Stefan Saläng, ledamot
stefan.salang@jarlahusetnacka.se

Carl-Johan Brunér,   ledamot
calle.bruner@swipnet.se

Göran Svensson, ledamot

Stefan Nilsson, suppleant
nilssonstefan@gmail.com

Johan Rådmark, suppleant

Valberedning

Angela Berglund, sammankallande

angela.berglund@nacka.se

Sten Grack
sten@grack.se

Håkan Ekengren
hakan.ekengren@nacka.se

Ralph Strandberg

Revisorer

Konrad Hellberg, ordinarie
Apollovägen 21
132 44  Saltsjö Boo
070-330 81 50
konrad.hellberg@centerpartiet.se

Kerstin Alpgård, ordinarie
kerstin.alpgard@gmail.com

Henrik Sundström, suppleant
henrik.sundstrom@swipnet.se