Kulturföreningen Järlahusets styrelse 2022  
(kompletteringar med kontaktuppgifter pågår)

Ordförande:

LG Nilsson

Göran Svensson, vice ordförande 

Stefan Saläng, ledamot 
stefan.salang@jarlahusetnacka.se

Johan Rådmark, ledamot
johan.radmark@boofolketshus.se
Telefon: 070-999 90 66

Jessica Wilén, ledamot
jessica.wilen@boofolketshus.se 

Angela Berglund, suppleant tillika sekreterare

Stefan Nilsson, suppleant 
nilssonstefan@gmail.com

Lars Ohlsson, suppleant 

Valberedning
Tomas Klasson
Sten Grack
sten@grack.se
Håkan Ekengren 
hakan.ekengren@nacka.se
Carl Brunér (sammankallande) 

calle.bruner@swipnet.se.

Revisorer
Konrad Hellberg, ordinarie
Apollovägen 21
132 44  Saltsjö Boo
070-330 81 50
konrad.hellberg@centerpartiet.se

Henrik Sundström, suppleant
henrik.sundstrom@swipnet.se