Medlemsorganisationer i Kulturföreningen Järlahuset

Centerpartiet i Nacka
Ordförande Hans Lenkert
Granitvägen 15
131 02  Nacka
08-718 80 00
hans.lenkert@nacka.se

Saltsjö Square Dancers
Ordförande Carl-Johan Brunér
Gamla Landsvägen 17
131 47  Nacka
08-718 06 18
calle.bruner@swipnet.se

Föreningsrådet i Älta
c/o Ordförande Sten Grack
Oxelvägen 32
138 31 ÄLTA
0707-83 15 76
foreningsradet@gmail.com

Senior Net
Ordförande Angela Berglund
0705-263881
angela.berglund@seniornetnacka.se