HYRESKONTRAKT för slutna sällskap
Festvåning – Järlasalen, Järla Skolväg 15, 131 57 Nacka, 08-7161874

Hyresgäst……………………………………………………………..

Personnummer………………………………………………………

Adress…………………………………………………………………

Telefonnr…………………………………………… . …………… ...      Mobilnr………………………………………...

Email……………………………………………………………………………………………………………...………...

Hyrestid………………………………………………………………

Ändamål………………………. ……………………… . ……………    Antalgäster…………………… (max 130 pers.)

Kostnad/ alternativ: inkl. moms och köksutrustning.

Bokningsavgift 4000 kr inbetalas, till pg 285176-4 Nordea, per omgående då är bokningen fastställd. Denna kostnad kan ej återfås vid avbokning. Resterande avgift ………… .  Betalas senast 2 månader före hyresdatum. Ange det namn som står på hyreskontraktet samt aktuellt hyresdatum.
Den slutliga betalningen kan inte återfås vid avbokning, om inte lokalen kan uthyras till samma kostnad.

Priser:
Hyresalternativ A:
Fredag 18.00 - lördag 03.00.
Pris 10.900kr inkl. moms
Hyresalternativ B:
Fredag 18.00 - söndag 03.00.
Pris 16.900kr inkl. moms
Hyresalternativ C:
Lördag 12.00- söndag 03.00
Pris 13.900kr inkl. moms
Hyresalternativ D, Timpriser mån - fre, min. 2 timmar:
Järlasalen 600 kr inkl.moms 
Konferensrum 500kr inkl. moms


För alternativ A - C gäller att ni bara lämnar lokalen när festen är över. Dvs städning, bortforsling av sopor, diskning, återställande av lokal, bord och stolar utföres av hyresvärden. Hyresgästen ansvarar för att tallrikar, porslin och bestick lämnas på anvisad plats i backar och hinkar. Kärl för matavfall finns framställda.

I hyran ingår utrymmen på entréplan samt Järlasalen en trappa upp. I entréplan finner ni ett samlingsrum, herr och dam wc, mindre kök samt bar och stor vinkyl. Befintliga bord och stolar för ca 85 personer, ett större kök på i anslutning till Järlasalen samt porslin mm. för ca 85 personer. Diskmaskin finns.

Trådlös mikrofon och headset kan hyras för 1.500 kr.
Projektor/ kanon med stor duk kan hyras för 1.500 kr.

Hyresgästen ansvarar för att lokalen är utrymd kl. 03.00. Högtalarsystem eller gods som är skrymmande kan avhämtas lördag, söndag eller måndag förmiddag efter hyrestiden. Hämtas gods på måndag skall godset förvaras på anvisad plats i huset. Godset måste vara ute ur huset senast kl. 10.00 på måndagen.

Branddörren i Järlasalen skall reglas av och på vid vistelse/lämnande av lokalen.

Vid skada på lokal:
Hyresgästen står för skador som uppstår under hyrestiden och faktureras om skador inträffar.

Hyresgästen har hemförsäkring med ansvarsförsäkring försäkringsbolaget …………………………… . . . . . . . med

försäkringsnummer……………………………vilken täcker sådana skador och är gällande under uthyrningstiden.

Hyresgästen debiteras kostnader för eventuellt uppkomna skador då hanverkare måste anlitas. Vid mindre reparationer debiteras hyresgästen 400 kr/ timme.

Rökning är inte tillåtet i Järlahuset och endast på anvisad plats utomhus. Om nedskräpning sker utomhus debiteras 400 kr/ timme för städning. Det är inte tillåtet att slänga avfall i husets soptunnor utomhus.


Nacka den ……………………………………… .


Hyresgäst …………………………………………………… .………………