Järlahuset - Logo

1000 Resenärer

1 000 resenärer beräknas resa via stationen i Järla varje timme under rusningstrafik år 2030.

I Nacka byggs de nya stationerna Sickla, Järla och Nacka. Viktiga knutpunkter i framtidens kollektivtrafik som binder ihop tunnelbanan med Tvärbanan, Saltsjöbanan och bussar.

Station Sickla ligger strax norr om Sickla köpkvarter med närhet till bostäder, handel och arbetsplatser. Centrala Nacka station får tre entréer. På södra sidan om Värmdöleden, vid Nacka Forum, byggs en entré mot Vikdalsbron och en entré mot den planerade Stadsparken. Härifrån kommer du att nå en framtida bussterminal.  Norr om Värmdöleden byggs även en entré mot Jarlabergsvägen.

Station Järla byggs i anslutning till Saltsjöbanans station Saltsjö-Järla och får två entréer. Den södra entrén kommer att ansluta mot ett nytt torg vid Värmdövägen och den norra entrén ansluter mot Birkavägen. Stationen kommer att ligga cirka 25 meter under marken. Ett stenkast från Järlahuset.

Boka Lokal
Catering
Kontakt
info@jarlahusetnacka.se
Följ oss
Adress
Järla Skolväg 15
131 40 Nacka