järlahusetloggo

SALTSJÖ SQUARE DANCERS

Saltsjö Square Dancers är en dansförening med inriktning
på amerikansk Square Dance. Vi är ca 100 medlemmar som kommer huvudsakligen från Nacka området och hälften av våra medlemmar kommer från andra delar av länet.

Vi är medlemmar i SAASDC (Swedish Association of American Square Dance Clubs) på riksplanet där det finns många klubbar och är även medlemmar i Ekenalliansen, Stockholm, där vi är en av tio klubbar.

Vi håller kurser i squaredans för nybörjare och andra nivåer.

Vid frågor och intresseanmälan:
Kontaktperson: Carl-Johan Brunér


Tel: 08-718 06 18 calle.bruner@swipnet.se

Saltsjösquaredans hemsida