järlahusetloggo

Henrik Ohlson undervisar tisdagar denna termin i kurserna piano och sång/ piano.  Välkommen!

För mer information ring till Järlahusets Musikskola : 08- 716 18 74


          Anmälan steg för steg