PIianobus för nybörjare

Nu finns det möjlighet att börja spela piano på torsdag och fredag eftermiddag i Järlahusets Musikskola. Kursen pågår i en lekfull och
glad atmosfär som bereder väg och lust till fortsatta studier.

Musikpedagog Eva Ohlsson undervisar i piano, sång samt piano/sång
på torsdagar och fredagar. 

Välkommen!