järlahusetloggo

HYRESKONTRAKT – slutna sällskap

Festvåning – Järlasalen, Järla Skolväg 15, 131 40 Nacka. 08-7161874

Hyresgäst………………………………………………………………

Personnummer………………………………………………………………

Adress……………………………………………………………………

Telefonnr…………………………………………………………….Mobilnr…………………………………

Email……………………………………………………………………………………………………………...

Hyrestid………………………………

Ändamål……………………….Antalgäster…………………………..max 130 pers

Kostnad/ alternativ: inkl. moms och köksutrustning.

Bokningsavgift; 4000 kr inbetalas till pg 285176-4 Nordea per omgående, då är bokningen fastställd. Denna kostnad kan ej återfås vid avbokning. Resterande avgift…………….Betalas senast 2 månader före hyresdatum. Ange det namn vilket står på hyreskontraktet samt hyresdatum.
Den slutliga betalningen kan inte återfås vid avbokning, om inte lokalen kan uthyras till samma kostnad.

HYRESPRISER;

Hyresalt:
Alt 1) fredag 18.00 - lördag 03.00. Pris 12.000kr inkl. moms.

Alt 2) fredag 18.00 - söndag 03.00. Pris 18.000kr inkl. moms.

Alt 3) lördag 12.00- söndag 03.00 Pris 15.000kr inkl. moms

Alt 4) Timpriser må-fr; Järlasalen 600 kr inkl.moms. Konferensrum 500kr inkl. moms. Min. 2 tim.

Samtliga alternativ utom alt. 4: ”Bara lämna festlokalen” dvs städning, bortforsling av sopor, diskning, återställande av lokal, bord och stolar utföres av städbolaget. Hyresgästen ansvarar för att tallrikar, porslin och bestick lämnas på anvisad plats i backar och hinkar. Kärl för matavfall finns framställda.

Ingår; I hyran ingår lokalerna Järlasalen, entréplan, samlingsrum, herr och dam wc, vinkylare, bar samt befintliga bord och stolar för ca 85 personer, kök samt porslin mm. för ca 85 personer ingår. Diskmaskin finns.

Extra; Trådlös mikrofon och headset kan hyras för 1.500 kr. Projektor/ kanon med stor duk kan hyras för 1.500 kr.

Hyresgästen ansvarar för att lokalen är utrymd kl. 03.00. Högtalarsystem eller gods som är skrymmande kan avhämtas lördag, söndag eller måndag förmiddag efter hyrestiden. Hämtas gods på måndag förmiddag skall godset förvaras på anvisad plats i huset. Godset måste vara ute ur huset senast kl. 10.00.

Branddörren i Järlasalen skall reglas av och på vid vistelse/lämnande av lokalen.

Vid skada på lokal:

Hyresgästen står för skador som uppstår under hyrestiden och faktureras om skador inträffar.

Hyresgästen har hemförsäkring med ansvarsförsäkring försäkringsbolaget ……………………………med försäkringsnummer……………………………vilken täcker sådana skador och är gällande under uthyrningstiden.

Hyresgästen debiteras kostnader för eventuellt uppkomna skador då hanverkare måste anlitas. Vid mindre reparationer debiteras hyresgästen 400kr/ timme.

Lokalerna & ute: Rökning är inte tillåtet i Järlahuset och endast på anvisad plats utomhus. Om nedskräpning sker utomhus debiteras 400kr/ timme för städning. Det är inte tillåtet att slänga avfall i husets soptunnor utomhus.

Hyresvärd kommer tillsammans med hyresgäst att besiktiga lokalerna före och efter uthyrningen enligt checklista och att hyresvärd och hyresgästen vitsordar lokalernas skick.

Avtalet har undertecknats i 2 exemplar varav parterna har erhållit var sitt exemplar.

Nacka den………………………………………

Mats Granath
Verksamhetschef Järlahuset                                                                              Hyresgäst