Kansliet kontaktas via telefon 08-716 18 74 eller info@jarlahusetnacka.se
Vid akuta ärenden kontakta Jessica Wilén telefon; 070-715 87 69.

Välkommen till Järlahuset!


OBS!
Med anledning av spridningen av corona viruset följer föreningen Folkhälsomyndighetens rekommendationer dag för dag. Vi uppmanar alla att stanna hemma vid sjukdom och att i övrigt efterleva största handhygien samt undvika fysisk kontakt.

Föreningarna har tillsvidare pausat sina verksamheter.
Järlahusets Musikskola bedriver tillsvidare individuell undervisning med alla vidtagna försiktighetsåtgärder. Vid minska tecken på sjukdom stannar lärare och elev hemma.

Trots oron omkring smittspridningen och de särskilda försiktighetsåtgärder alla måste vidta, önskar föreningen er alla en skön vår och trevlig sommar.


Järlahuset har olika kulturaktiviteter med bla. musikundervisning, dans, qigong  och keramiker samt helguthyrningar för Bröllop och Fest! Känn dig välkommen till Jälahuset, kulturhuset för alla generationer för såväl kulturupplevelsere som festliga tillfällen!

Bröllop och Fest!

Gå in på boka/ priser.
Välkommen  för visning och med din bokning 08-716 18 74

Järlahusets Musikskola!
Du kan när som helst under terminen anmäla dig för att börja spela piano, gitarr eller om du vill sjunga. 
Föreningen bedriver Järlahusets Musikskola på uppdrag av Nacka kommun.

Välkommen att anmäla dig hos Nacka kommun Nacka24 www.nacka.se , länk nedan.

Järlahusets Musikskola samarbetar med musikskolan Musikania.

Viktig information från Järlahusets Musikskola!
Om ditt barn/du vill fortsätta även under hösten 2020 behöver du inte göra något, kursen fortsätter automatiskt.
 
Om ditt barn/du inte vill fortsätta att gå kursen under vårterminen 2021 behöver du avsluta kursen senast den 30 november för att inte bli debiterad terminsavgift för vårterminen 2021..
Avsluta i så fall kursen på www.nacka.se/kulturskolor

Vi vill tacka alla elever, föräldrar, föreningar och hresgäster i Järlahuset för denna termin och ser fram emot att mötas efter sommaren igen!