järlahusetloggo


KULTURFÖRENINGEN JÄRLAHUSETS styrelse 2017  

LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE

Rolf Löfström, ordförande

Väderkvarnsvägen 35
134 41  Gustavsberg
08-6019492 / 0707-274682
lofstrom@telia.se

Mats Granath, v. ordförande
Vitmossevägen 41
138 36  Älta
08-7734020 / 076-1235911
mats.granath@jarlahusetnacka.se

Stefan Saläng, Ledamot/ ekonomiansvarig
Tallkottsvägen 32
138 36  Nacka
08-7731386 / 0704-319630
stefan.salang@jarlahusetnacka.se

Carl-Johan Brunér,   Ledamot
Gamla Landsvägen 17
131 47  Nacka
08-7180618
calle.bruner@swipnet.se

Björn Strehlenert,   Ledamot
Sleipnervägen 15
133 38  Saltsjöbaden
070-2133414 /  08 -717 04 22
bjst@telia.com

Kerstin Alpgård, Ledamot/ bokföringsansvarig
Mjärdgatan 12
133 43  Saltsjöbaden
070-7561132 / 08-7173602
kerstin.alpgard@telia.com

Kerstin Karlsson, Ledamot
Gustav de Lavals väg 18
131 60  Nacka
08-647 06 90/ 0709-617 668
kerstin.privat@comhem.se

VALBEREDNING

Sten Grack

Oxelvägen  32
138 31  Älta
070-7831576
sten@grack.se

Valberedare, vakant

REVISOR

Kurt Björkholm

Ekvägen 2B
133 34  Nacka
08-7175024/ 0708-560317
kurt.bjorkholm@winthers.se

Konrad Hellberg